1
Ý tưởng tìm phòng trọ trên ứng dụng của cô đã lôi kéo hầu như người sử dụng nhờ khắc phục được những bỏ bớt của thị trường cho thuê phòng trọ ở Việt Nam. Dự án này đã được đầu tư chi tiêu 3,5 tỷ đồng trong chương trình Shark tank mùa 2.

Đồng cảm với nỗi k

Comments

Who Upvoted this Story

CARSSEO

CARSSEO is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics